Bestillingsvilkår

Vennligst les disse vilkårene før du foretar/godkjenner din bestilling. Det er viktig for begge parter at du har lest og forstått før du bestiller. Vi anbefaler alle våre kunder å skrive ut bekreftelsen og ta med for eventuelt presentasjon til leverandør.

Bestillingsvilkårene gjelder mellom Explore Røros AS som distributør av våre leverandørers produkter og deg som kunde. Enkelte av våre leverandører opererer med egne vilkår i tillegg.

Våre plikter:

•    Ansvarlig for alle transaksjoner på www.exploreroros.com og 3D-sikker betaling via våre samarbeidspartnere
•    Sørge for at du får de nødvendige dokumenter/bekreftelser skriftlig til oppgitt e-postadresse
•    Sørge for at våre leverandører får betalt for det du har kjøpt

Leverandørens plikter:

•    Ansvarlig for leveransen på sitt produkt/tjeneste i henhold til beskrivelse
•    Følge gjeldene lover og regler
•    Ved avvik imøtekomme kunden/gjesten og eventuelt foreta korrigering

Kundens plikter:

•    Kontrollere bekreftelser/billetter umiddelbart ved mottak
•    Sette seg inn i våre/leverandørenes bestillingsvilkår
•    Betale ved bestilling med gyldig betalingskort
•    Være over 18 år og ha rettslig handleevne
•    Garantere for at oppgitt informasjon er riktig
•    Plikter å ta med gyldig legitimasjon når det er nødvendig
•    Følge ordensbestemmelser som er gitt av våre leverandører
•    Ikke skade leverandørenes eiendom og løsøre/inventar

Avbestilling fra leverandørs side:

Forhold våre leverandører ikke kan gjøre noe med som for eksempel: vær, temperatur, havari, tekniske problemer, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure). Kunden skal da snarest mulig bli underrettet av leverandør.  Hvis kunden ikke aksepterer eventuelle foreslåtte alternativ, gis full tilbakebetaling når vi som arrangør er informert fra leverandør.

Bestilling / endring / avbestilling fra kundens side

Du kan bestille inntil klokken 1600 dagen før ankomst/aktuell dato (gjelder ikke alle produkter og pakker). Betaling med gyldig betalingskort ved bestilling. Husk å ha klart betalingskort med kortnummer, utløpsdato, CVC og passord ved bestilling for å unngå problemer på grunn av for lang tidsforbruk. Din bestilling er bekreftet og bindende når du mottar bekreftelse på oppgitt e-post.. Les oppgitte vilkår nøye før du bekrefter.
Endring er alltid en avbestilling og ny bestilling. Pris i opprinnelig bestilling kan endres og blir ikke nødvendigvis den samme ved ny bestilling.

Avbestilling må foretas av kunden selv på www.explorerors.com med innloggingsinfo oppgitt på bekreftelsen eller til info@exploreroros.com.

Endringer/avbestillinger callcenter: kr 500,-
Avbestillinger online: kr 300,-

Overnatting:
Ankomst søndag – mandag: senest 1600 fredag før ankomst
Ankomst tirsdag – lørdag: senest 1600 dagen før ankomst

Hvis avbestilt senere enn dette eller no-show: ingen refusjon

Billetter og aktiviteter: Ingen refusjon ved avbestilling

Pakker og arrangement/overnatting ved arrangement: Egne regler oppgis ved bestilling

 

Mangler/retting av mangler

Evt. mangler må formidles direkte og med en gang til aktuell leverandør slik at mangelen kan rettes der og da. Dersom det oppstår uenighet mellom kunden og leverandøren angående en mangel som har oppstått før eller under oppholdet, er Explore Røros, som agent, ikke part i saken.

Leverandøren kan ikke kreve at kunden bærer merkostnader ved retting av mangler. Om mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte har kunden krav på prisavslag, unntatt om mangelen skyldes force majeure.

Hvis feil eller avvik ikke kan rettes i samarbeid med leverandøren, vennligst ta kontakt med Explore Røros på epost så snart som mulig og senest innen 4 uker.

Vi tar forbehold om feil og endringer uten forvarsel på vår hjemmeside.